Kroužky

Ve školním roce 2023/2024 jsou žákům nabídnuty tyto kroužky

Při organizaci kroužků jsme navázali spolupráci s externími organizacemi, které kroužky u nás ve škole povedou. Tyto kroužky tedy nejsou organizovány školou, jsou plně zabezpečovány externími organizacemi.

Středisko volného času KLUBKO Staré Město, které u nás ve škole povede tyto zájmové kroužky – Keramiku, Koumák, Kytara pro začátečníky, Kytara mírně pokročilí, Ukulele, Vaření mě baví, Anglická konverzace. Informace a systém přihlašování byl zaslán všem žákům a rodičům informačním systémem Edookit.

Otevírají se vždy ty kroužky, o které je ze strany dětí zájem.

Dalším zájmovým kroužkem je:

  • střelecký kroužek, organizovaný Sportovním střeleckým klubem SBTS Kunovice (informace p. Jurásek, vždy v pondělí v 17.30 v tělocvičně školy).
  • rybářský kroužek – organizuje Spolek MRS v Kunovicích, vedoucí kroužku Petr Šťastný (petr.stastny77@seznam.cz), jednou za dva týdny 17.30–18.30 hodin, klubovna PS MRS Na Bělince 1459, Kunovice, Vzhledem k tomu, že máme problém s nedostatkem lektorů, kteří by vedli zájmové kroužky, navázali jsme spolupráci se Střediskem volného času Klubko, které nám ve škole některé kroužky vede. Přesto bychom rádi měli kroužků víc, a nabízeli bohatší a atraktivnější nabídku pro Vaše děti. Pokud máte někdo zájem o vedení zájmového kroužku, kontaktujte nás, domluvíme se na podmínkách, finančním ohodnocení apod. Může to být například kroužek vaření, aerobiku, florbal, jakýkoliv sportovní…


Archiv kroužků