Vnitřní řád školní jídelny

Základní škola, Kunovice, Červená cesta 853, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Vnitřní  Ř Á D   Š K O L N Í   J Í D E L N Y

Schválil:

Mgr. Ladislav Michek,  ředitel školy

Pedagogická rada projednala dne:


Účinnost ode dne:

1.9.2022

1. Řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem místnosti školní jídelny určené ke stravování žáků, zaměstnanců školy a cizích strávníků.

2. Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 11.15 do 13,45 hod.

Pro cizí strávníky je provozní doba upravena:

  • výdej jídel do jídlonosičů od 11.00 – do 11.30 hodin (zvláštním vchodem stravovacího zařízení, nikoli přes výdej do školní jídelny)
  • stravování v jídelně 11.00 – 11.30, 12.00 – 12.30, 13.00 – 13.30 (oddělené stoly)

3. Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, případně jiní zaměstnanci školy, kteří vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích návyků.

4. Žáci mají vstup do školní jídelny povolen pouze v případě, že se stravují a to po vyučování, nebo při přerušení výuky před odpoledním vyučováním.

5. Výdej jídel do jídlonosičů pro nemocné žáky probíhá zvláštním vchodem stravovacího zařízení, nikoli přes výdej do školní jídelny a to v době od 11.00 do 11.30 hodin.

6. Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti.

7. Zákonný zástupce přihlašuje ke stravování žáka vypsáním přihlášky ke stravování. Přihláška ke stravování platí po celou dobu školní docházky.

8. Obědy se odhlašují nejméně den předem u vedoucí jídelny osobně, telefonem nebo emailem na adrese jidelna@zskunovice.cz , 2dny předem na terminálu u jídelny a internetovém přehlašování. V případě prvního dne nemoci do 7.30 hodin ráno - číslo telefonu 572 549 303.

9. Strávníci mají každý den možnost výběru ze dvou jídel. Strávník je vždy automaticky přihlášen na oběd číslo 1, a pokud bude chtít oběd č. 2, nebo se z obědu odhlásit, má možnost si sám u objednávkového terminálu (umístěného před  jídelnou), osobně, nebo přes internet provést přeobjednání, či odhlášení.

10. K odběru (výdeji) obědů je nutný čip, který u výdejního terminálu identifikuje strávníka, druh a velikost porce jídla. Hodnota čipu je 80.-Kč.

11. Hodnota obědů pro žáky školy je dotována ze státního rozpočtu (mzdy) a zřizovatelem (režijní náklady). Žáci hradí pouze hodnotu potravin. Z tohoto důvodu je nárok na školní stravování v souladu s § 122 odst. 2 školského zákona vázán na pobyt žáků ve škole. V případě nemoci nemůže tedy žák odebírat stravu (výjimkou je první den nemoci). Pokud mají rodiče zájem, aby škola i v době nemoci dětem stravování poskytovala (do jídlonosičů), nejedná se o školní stravování, ale o jinou stravovací službu vykonávanou školou, tzn. za plnou nedotovanou cenu.

12. Cena stravy:        

1.stupeň (7 – 10 let)   30,-kč

2.stupeň (11 – 14 let) 32,-kč

žáci nad 15 let            34,-kč

cizí strávníci                96,-kč

13. Ve školní jídelně je vyvěšen jídelníček na období nejméně 14 dnů předem.

14. Běžný úklid během provozní doby zajišťují v jídelně pracovnice školní kuchyně, včetně stolů a podlahy znečištěných jídlem. Úklid po skončení provozní doby zajišťují uklízečky školy. Pokud je místnost školní jídelny použita k výukovým či jiným účelům, je nutno před výdejem stravy zajistit úklid.

V Kunovicích dne: 1.9.2022
Mgr. Ladislav Michek
ředitel školy