Beseda o trestní odpovědnosti mladistvých

před 7 měsíci, 4.5.2023

Je jim patnáct, už mají občanku, končí základní školu. Jsou zase o kus dospělejší. Ale mnohdy netuší, že stojí také na začátku trestně právní odpovědnosti.  S  tématikou trestní odpovědnosti 4. 5. 2023 seznámila žáky 9. třídy  policejní preventistka.

Žákům byl objasněn rozdíl mezi přestupkem a trestným činem. Asi největší důraz byl kladen na prevenci před alkoholismem, toxikomanií včetně kouření, ublížení na zdraví a kyberšikanou. Žáci si vyzkoušeli brýle simulující účinky drog nebo alkoholu a  nakolik je obtížné se s brýlemi pohybovat. Beseda dostala díky brýlím zcela nový rozměr.


                                                                                                                                                   PhDr. J. Jurásková, metodik preventista