Přehled zájmových kroužků na školní rok 2015/2016:

před 8 roky, 21.9.2015

Název kroužku 
Vedoucí kroužku
Termín

Redakční kroužek
Mgr. Břustková
bude upřesněn dle zájmu a rozvrhů
Divadelní kroužek 
Mgr. Břustková
bude upřesněno dle zájmu a rozvrhů
Keramický kroužek  
Mgr. Mečiarová
úterý
13.30 – 14.30
Keramický kroužek  
Mgr. Janíková
středa 
13.00 – 14.00
Aerobik mladší (kondiční cvičení) 1.–5.třída 
V. Polášková
pondělí
15.00 – 16.00
Aerobik mladší  1.–5.třída 
V. Polášková
pátek
14.30 – 16.00
Aerobik starší (kondiční cvičení) 6.–9.třída 
V. Polášková
pondělí
16.00 – 17.00
Aerobik starší 6.–9.třída 
V. Polášková
pátek
16.00 – 17-30
Kroužek KUCHTĚNÍ
Mgr. Vavříková
bude upřesněno dle zájmu a rozvrhů
Florbal – starší chlapci 
Mgr. Vojtík
úterý
16.45 – 17.30
Florbal – starší děvčata 
Mgr. Vojtík
úterý
17.30 – 18.15
Florbal – mladší chlapci 
Mgr. Vojtík
úterý
18.15 – 19.00
Florbal – nejmladší chlapci 
Mgr. Vojtík
středa 
14.30 – 15.15
Florbal – mladší chlapci 
Mgr. Vojtík
středa 
15.15 – 16.00
Volejbal – starší děvčata 
Mgr. Krchňáčková
bude upřesněno dle zájmu a rozvrhů
Cvičení z jazyka českého
Mgr. Břustková
bude upřesněno dle zájmu a rozvrhů
Cvičení z matematiky
Mgr. Býčková
bude upřesněno dle zájmu a rozvrhů

Cvičení z Jč a M je určen pro žáky 9. tříd jako příprava na přijímací zkoušky (do dubna 2016).

Kroužky zajišťované externí organizací

Střelecký kroužek (SSK SBTS Aircraft Kunovice p. Jurásek)  pondělí od 17.30 hodin v tělocvičně školy. Informace a přihlášky dostanou žáci v uvedenou dobu v tělocvičně školy. Odpovědnost za tento kroužek má uvedená externí organizace.

Kroužky ve školní družině

Tyto kroužky jsou určené pro žáky 1. stupně, přednostně pro žáky docházející do školní družiny. Informace a přihlášky dostanou žáci ve školní družině.

  1. Hravé tvoření (M. Kutálková) - den a čas bude upřesněn dle zájmu a rozvrhů

  2. Internetový PC kroužek (M. Kutálková) - den a čas bude upřesněn dle zájmu a rozvrhů

  3. Školní klub (Bc. Vlachynská) - v rámci školního klubu mají žáci možnost navštěvovat školní klubovnu, kde mohou trávit svůj volný čas při čekání na odpolední vyučování. Klubovna je vybavena počítači s přístupem na internet, hrami, televizorem s DVD, knížkami, stolním fotbalem apod.

Během školního roku budou otevřeny krátkodobé kurzy, kde se mohou žáci během krátké doby naučit zajímavým technikám – korálkování - výroba šperků, drátkování, malování na hedvábí apod. Do těchto kurzů se budou žáci přihlašovat v průběhu školního roku a budou částečně zpoplatněny - materiál.

Na kroužky se vybírá 50 Kč na pololetí (keramický kroužek 100.-Kč na pololetí).

Tyto finanční prostředky jsou určeny výhradně na materiální zabezpečení těchto kroužků. Činnost kroužků začíná během měsíce října. Budou otevřeny ty kroužky, o které bude dostatečný zájem.