Informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje

před 4 roky, 28.2.2020

Na žádost Krajské hygienické stanice umisťujeme na naše stránky materiál k epidemiologické situaci.


Informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k epidemiologické situaci
Epidemiologická situace ke dni 26. 2. 2020


Vzhledem k vývoji epidemiologické situace ve výskytu onemocnění novým koronavirem a aktualizaci souvisejících odborných dokumentů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí upozorňujeme, že mezi oblasti s předpokládaným komunitním přenosem COVID-2019 jsou aktuálně řazeny:
 Čínská lidová republika
 Jižní Korea
 Hong Kong
 Irán
 Itálie (regiony Benátsko, Lombardie, Emilia – Romagna a Piemont)
 Japonsko
 Singapur

Jak se chovat po návratu mezi oblasti s předpokládaným komunitním přenosem COVID-2019
V případě, že nemáte žádné příznaky:
 omezte v maximální možné míře kontakt s veřejností
 pečlivě sledujte svůj zdravotní stav po dobu 14 dnů. Zaměřte se na tyto příznaky
respiračního onemocnění:
o horečka vyšší než 38 °C
o kašel
o potíže při dýchaní
o bolesti svalů
o únava
 informujte epidemiologa Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně o pobytu v těchto oblastech. Epidemiolog provede hodnocení rizika, proto bude potřebovat znát přesné místo a termíny Vašeho pobytu a popis aktuálního zdravotního
stavu

V případě, že pozorujete u sebe příznaky respiračního onemocnění (horečka, vyšší než 38 °C, kašel, potíže při dýchaní, bolesti svalů, únava):
 rozhodně zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a čekejte na další pokyny
 telefonicky kontaktujte svého lékaře nebo pracoviště protiepidemického odboru Kontaktní telefonní čísla

Protiepidemický odbor Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně:
pevné linky 577 006 741, 577 006 742, 577 006 743, 577 006 744, 577 006 745
MUDr. Jana Hošková tel.: + 420 602 156 923
MUDr. Vlasta Fojtíková tel.: + 420 725 105 497
e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz

Přehled důležitých odkazů:
http://www.mzcr.cz/obsah/koronavirus-covid-2019_4122_1.html
http://szu.cz/tema/prevence/2019ncov
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/index.html