1. září

před 4 roky, 1.9.2020


Po téměř čtyřech měsících karantény a dvou měsících prázdnin, jsme se opět setkali ve škole při slavnostním zahájení nového školního roku. Smutek za odcházejícím letem vystřídala radost ze setkání se svými spolužáky, kamarády a učiteli.
I když počasí nepřálo, pevně věříme, že nadcházející školní rok nám přinese spoustu nových zážitků a vědomostí.