Pro rodiče


Organizace školního roku 2020/2021

I. POLOLETÍ

1. září 2020 – 28. ledna 2021

II. POLOLETÍ

1. února 2021 – 30. června 2021

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

                                23. prosince 2020 – 3. ledna 2021

POLOLETNÍ PRÁZDNINY

pátek 29. ledna 2021

JARNÍ PRÁZDNINY

8. března 2021 – 14. března 2021

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

čtvrtek 1. dubna 2021

ŘEDITELSKÉ VOLNO (turnaj v házené)

HLAVNÍ PRÁZDNINY

od 1. července 2021 do 31. srpna 2021

Termín zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 školského zákona . Termín bude upřesněn.


Třídní schůzky a konzultační odpoledne


Vzhledem k pokynu omezit vstup osob do budovy školy na minimum, nejsme schopni Vám zatím sdělit kdy a v jakém formátu tyto schůzky proběhnou. Zřejmě se bude jednat pouze o individuální konzultace.

Individuální setkání vyučujících s rodiči může proběhnout po předchozí domluvě kdykoliv v době mimo vyučování.

Organizace výuky


Ve škole se v současné době vzdělává cca 210 žáků v deseti třídách. Škola je otevřena od 7.40 hodin.


Vyučovací hodinyPřestávky
1. hodina8.008.458.458.55
2. hodina8.559.409.4010.00
3. hodina10.0010.4510.4510.55
4. hodina10.5511.4011.4011.50
5. hodina11.5012.3512.3512.45
6. hodina12.4513.3013.3013.35
7. hodina13.3514.2014.2014.25
8. hodina14.2515.10

Veškeré případné změny ve vyučování (zkrácené vyučování apod.) budou vždy školou oznámeny minimálně dva dny 

předem v žákovských knížkách a musí být podepsány zákonným zástupcem žáka.

Úprava času začátku a konce hodin nastává u odpoledních hodin z důvodu odjezdu autobusu ve třídách s dojíždějícími žáky.

Tato změna bude zapsána v žákovské knížce.


Konzultace výchovného poradce


Výchovná poradkyně školy Mgr. Břustková Markéta Vám vždy ráda poradí s problémy Vašeho dítěte, poradí způsoby jejich řešení a společně s ostatními vyučujícími se bude podílet na odstraňování jeho případného handicapu.

Dále Vám pomůže s volbou povolání (výběru učebního, či studijního oboru) Vašeho dítěte, připraví přihlášku na střední školu.

Konzultační hodiny výchovné poradkyně pro rodiče a žáky:

Úterý od 11.00 do 11.45 hodin – na tento termín, případně na jiný termín, který Vám vyhovuje , je možné se s výchovnou poradkyní domluvit emailem: brustkova@zskunovice.cz, nebo telefonicky +420 572 549 301


Prevence rizikového chování


Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, č.j.:20006/2007-51, který do prevence rizikového chování zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, virtuální drogy a gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, xenofobii, intoleranci, antisemitismus, poruchy příjmu potravy, vandalismus, extremismus, homofobii, kyberšikanu, syndrom týraného dítěte, dopravu apod. 


Zpravodaj pro rodiče