Pro rodiče


Organizace školního roku 2018/2019

I. POLOLETÍ

3. září 2018 – 31. ledna 2019

II. POLOLETÍ

1. února 2019 – 28. června 2019

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

pondělí 29. října a úterý 30. října 2018

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

22. prosince 2018 – 2. ledna 2019

POLOLETNÍ PRÁZDNINY

pátek 1.února 2019

JARNÍ PRÁZDNINY

25. února 2019 – 3. března 2019

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

čtvrtek 18. dubna a pátek 19. dubna 2019

HLAVNÍ PRÁZDNINY

od 29. června 2019 do neděle 1. září 2019

Termín zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 školského zákona  od 1. dubna do 30. dubna 2019. Termín bude upřesněn.

Třídní schůzky a konzultační odpoledne

15. listopadu   - společné třídní schůzky

10. ledna         - konzultační odpoledne

11. dubna        - konzultační odpoledne

6. června         - konzultační odpoledne

Individuální setkání vyučujících s rodiči může proběhnout po předchozí domluvě kdykoliv v době mimo vyučování.

Organizace výuky

Ve škole se v současné době vzdělává cca 210 žáků v deseti třídách. Škola je otevřena od 7.40 hodin.


Vyučovací hodinyPřestávky
1. hodina8.008.458.458.55
2. hodina8.559.409.4010.00
3. hodina10.0010.4510.4510.55
4. hodina10.5511.4011.4011.50
5. hodina11.5012.3512.3512.45
6. hodina12.4513.3013.3013.35
7. hodina13.3514.2014.2014.25
8. hodina14.2515.10

Veškeré případné změny ve vyučování (zkrácené vyučování apod.) budou vždy školou oznámeny minimálně dva dny předem v žákovských knížkách a musí být podepsány zákonným zástupcem žáka.

Úprava času začátku a konce hodin nastává u odpoledních hodin z důvodu odjezdu autobusu ve třídách s dojíždějícími žáky. Tato změna bude zapsána v žákkovské knížce.

Konzultace výchovného poradce

Výchovná poradkyně školy Mgr. Břustková Markéta Vám vždy ráda poradí s problémy Vašeho dítěte, poradí způsoby jejich řešení a společně s ostatními vyučujícími se bude podílet na odstraňování jeho případného handicapu.

Dále Vám pomůže s volbou povolání (výběru učebního, či studijního oboru) Vašeho dítěte, připraví přihlášku na střední školu.

Pondělí 13,30 - 14,30 hodin

Odpolední schůzku je možné si s výchovnou poradkyní sjednat i na termín, který Vám vyhovuje

emailem: brustkova@zskunovice.cz, nebo telefonicky +420 572 549 301


Prevence rizikového chování

Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, č.j.:20006/2007-51, který do prevence rizikového chování zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, virtuální drogy a gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, xenofobii, intoleranci, antisemitismus, poruchy příjmu potravy, vandalismus, extremismus, homofobii, kyberšikanu, syndrom týraného dítěte, dopravu apod. 


Zpravodaj pro rodiče