Pro rodiče

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023


I. POLOLETÍ

1. září 2022– 31. ledna 2023

II. POLOLETÍ

1. února 2023 – 30. června 2023

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

23. prosince 2022 – 2. ledna 2023

POLOLETNÍ PRÁZDNINY

pátek 3. února 2023

JARNÍ PRÁZDNINY

13. února 2023 – 19. února 2023

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

čtvrtek 6. dubna 2023

HLAVNÍ PRÁZDNINY

od 1. července 2023 do 3. září 2023


Třídní schůzky a konzultace


Vážení rodiče. K dotazům, žádostem a připomínkám využívejte informačního systému Edookit a v případě potřeby kontaktujte jednotlivé vyučující, případně si s nimi sjednejte schůzku. Individuální setkání vyučujících s rodiči může proběhnout po předchozí domluvě kdykoliv v době mimo vyučování.

Organizace výuky


Ve škole se v současné době vzdělává cca 210 žáků v deseti třídách. Škola je otevřena od 7.40 hodin.


Vyučovací hodinyPřestávky
1. hodina8.008.458.458.55
2. hodina8.559.409.4010.00
3. hodina10.0010.4510.4510.55
4. hodina10.5511.4011.4011.50
5. hodina11.5012.3512.3512.45
6. hodina12.4513.3013.3013.35
7. hodina13.3514.2014.2014.25
8. hodina14.2515.10

Veškeré případné změny ve vyučování (zkrácené vyučování apod.) budou vždy školou oznámeny minimálně dva dny 

předem v žákovských knížkách a musí být podepsány zákonným zástupcem žáka.

Úprava času začátku a konce hodin nastává u odpoledních hodin z důvodu odjezdu autobusu ve třídách s dojíždějícími žáky.

Tato změna bude zapsána v žákovské knížce.


Konzultace výchovného poradce


Výchovná poradkyně školy Mgr. Břustková Markéta Vám vždy ráda poradí s problémy Vašeho dítěte, poradí způsoby jejich řešení a společně s ostatními vyučujícími se bude podílet na odstraňování jeho případného handicapu.

Dále Vám pomůže s volbou povolání (výběru učebního, či studijního oboru) Vašeho dítěte, připraví přihlášku na střední školu.

Konzultační hodiny výchovné poradkyně pro rodiče a žáky:

Termín konzultace s výchovnou poradkyní si můžete domluvit přes školní informační systém EDOOKIT, případně emailem brustkova@zskunovice.cz, nebo telefonicky +420 572 549 301.


Prevence rizikového chování


Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, č.j.:20006/2007-51, který do prevence rizikového chování zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, virtuální drogy a gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, xenofobii, intoleranci, antisemitismus, poruchy příjmu potravy, vandalismus, extremismus, homofobii, kyberšikanu, syndrom týraného dítěte, dopravu apod.