Pro rodiče


Organizace školního roku 2017/2018

I. POLOLETÍ

4. září 2017 – 31. ledna 2018

II. POLOLETÍ

1. února 2018 – 29. června 2018

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

23. prosince 2017 -  2. ledna 2018

POLOLETNÍ PRÁZDNINY

pátek 2. února 2018

JARNÍ PRÁZDNINY

19. 2. - 25. 2. 2018

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018

HLAVNÍ PRÁZDNINY

od 1. 7. 2018 do pátku 31. 8. 2018

Termín zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 školského zákona  od 1. dubna do 30. dubna 2018. Termín bude upřesněn.

Třídní schůzky a konzultační odpoledne

15. listopadu   - společné třídní schůzky

11. ledna         - konzultační odpoledne

12. dubna        - konzultační odpoledne

7. června         - konzultační odpoledne

Individuální setkání vyučujících s rodiči může proběhnout po předchozí domluvě kdykoliv v době mimo vyučování.

Organizace výuky

Ve škole se v současné době vzdělává cca 210 žáků v deseti třídách. Škola je otevřena od 7.40 hodin.


Vyučovací hodinyPřestávky
1. hodina8.008.458.458.55
2. hodina8.559.409.4010.00
3. hodina10.0010.4510.4510.55
4. hodina10.5511.4011.4011.50
5. hodina11.5012.3512.3512.45
6. hodina12.4513.3013.3013.35
7. hodina13.3514.2014.2014.25
8. hodina14.2515.10

Veškeré případné změny ve vyučování (zkrácené vyučování apod.) budou vždy školou oznámeny minimálně dva dny předem v žákovských knížkách a musí být podepsány zákonným zástupcem žáka.

Konzultace výchovného poradce

Výchovná poradkyně školy Mgr. Břustková Markéta Vám vždy ráda poradí s problémy Vašeho dítěte, poradí způsoby jejich řešení a společně s ostatními vyučujícími se bude podílet na odstraňování jeho případného handicapu.

Dále Vám pomůže s volbou povolání (výběru učebního, či studijního oboru) Vašeho dítěte, připraví přihlášku na střední školu.

Pondělí 4. a 5. vyučovací hodina 10.45 – 12.35 hodin.​

Odpolední schůzku je možné si s výchovnou poradkyní sjednat na termín, který Vám vyhovuje (emailem: brustkova@zskunovice.cz, nebo telefonicky).

Prevence rizikového chování

Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, č.j.:20006/2007-51, který do prevence rizikového chování zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, virtuální drogy a gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, xenofobii, intoleranci, antisemitismus, poruchy příjmu potravy, vandalismus, extremismus, homofobii, kyberšikanu, syndrom týraného dítěte, dopravu apod. 


Zpravodaj pro rodiče