Pro rodiče

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024


I. POLOLETÍ

4. září 2023– 31. ledna 2024

II. POLOLETÍ

1. února 2024 – 28. června 2024

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

23. prosince 2023 – 2. ledna 2024

Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

POLOLETNÍ PRÁZDNINY

pátek 2. února 2024

JARNÍ PRÁZDNINY

19. února 2024 – 25. února 2024

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

čtvrtek 28. března 2024

HLAVNÍ PRÁZDNINY

od 29 června 2024 do 1. září 2024

začátek školního roku 2024/2025 - 2.září 2024


Třídní schůzky a konzultace

Třídní schůzky:

Úterý 14. listopadu           - společné třídní schůzky

Čtvrtek 11. ledna                - společné třídní schůzky

Čtvrtek 11. dubna              - konzultační odpoledne

Čtvrtek 6. června               - konzultační odpoledne

Individuální setkání vyučujících s rodiči může proběhnout po předchozí domluvě kdykoliv v době mimo vyučování.

Organizace výuky


Ve škole se v současné době vzdělává cca 210 žáků v deseti třídách. Škola je otevřena od 7.40 hodin.


Vyučovací hodinyPřestávky
1. hodina8.008.458.458.55
2. hodina8.559.409.4010.00
3. hodina10.0010.4510.4510.55
4. hodina10.5511.4011.4011.50
5. hodina11.5012.3512.3512.45
6. hodina12.4513.3013.3013.35
7. hodina13.3514.2014.2014.25
8. hodina14.2515.10

Veškeré případné změny ve vyučování (zkrácené vyučování apod.) budou vždy školou oznámeny minimálně dva dny 

předem v žákovských knížkách a musí být podepsány zákonným zástupcem žáka.

Úprava času začátku a konce hodin nastává u odpoledních hodin z důvodu odjezdu autobusu ve třídách s dojíždějícími žáky.

Tato změna bude zapsána v žákovské knížce.


Konzultace výchovného poradce


Výchovná poradkyně školy Mgr. Břustková Markéta Vám vždy ráda poradí s problémy Vašeho dítěte, poradí způsoby jejich řešení a společně s ostatními vyučujícími se bude podílet na odstraňování jeho případného handicapu.

Dále Vám pomůže s volbou povolání (výběru učebního, či studijního oboru) Vašeho dítěte, připraví přihlášku na střední školu.

Konzultační hodiny výchovné poradkyně pro rodiče a žáky:

Vždy v pondělí od 10.00 do 11.30 hodin – na tento termín, případně i na jiný termín, který Vám vyhovuje je možné se s výchovnou poradkyní domluvit (v systému Edookit, nebo emailem: brustkova@zskunovice.cz, případně telefonicky).​


Prevence rizikového chování


Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, č.j.:20006/2007-51, který do prevence rizikového chování zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, virtuální drogy a gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, xenofobii, intoleranci, antisemitismus, poruchy příjmu potravy, vandalismus, extremismus, homofobii, kyberšikanu, syndrom týraného dítěte, dopravu apod.