Pro rodiče


Organizace školního roku 2019/2020

I. POLOLETÍ

2. září 2019 – 30. ledna 2020

II. POLOLETÍ

1. února 2020 – 30. června 2020

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

úterý 29. října a středa 30. října 2019

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

23. prosince 2019 – 3. ledna 2020

POLOLETNÍ PRÁZDNINY

pátek 31. ledna 2020

JARNÍ PRÁZDNINY

2. března 2020 – 8. března 2020

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

čtvrtek 9. dubna 2020

ŘEDITELSKÉ VOLNO (turnaj v házené)5. června 2020

HLAVNÍ PRÁZDNINY

od 1. července 2020 do 31. srpna 2020

Termín zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 školského zákona  od 1. dubna do 30. dubna 2019. Termín bude upřesněn.

Třídní schůzky a konzultační odpoledne

14. listopadu   - společné třídní schůzky

9. ledna            - konzultační odpoledne

2. dubna          - konzultační odpoledne

2. června         - konzultační odpoledne

Individuální setkání vyučujících s rodiči může proběhnout po předchozí domluvě kdykoliv v době mimo vyučování.

Organizace výuky

Ve škole se v současné době vzdělává cca 210 žáků v deseti třídách. Škola je otevřena od 7.40 hodin.


Vyučovací hodinyPřestávky
1. hodina8.008.458.458.55
2. hodina8.559.409.4010.00
3. hodina10.0010.4510.4510.55
4. hodina10.5511.4011.4011.50
5. hodina11.5012.3512.3512.45
6. hodina12.4513.3013.3013.35
7. hodina13.3514.2014.2014.25
8. hodina14.2515.10

Veškeré případné změny ve vyučování (zkrácené vyučování apod.) budou vždy školou oznámeny minimálně dva dny předem v žákovských knížkách a musí být podepsány zákonným zástupcem žáka.

Úprava času začátku a konce hodin nastává u odpoledních hodin z důvodu odjezdu autobusu ve třídách s dojíždějícími žáky. Tato změna bude zapsána v žákkovské knížce.

Konzultace výchovného poradce

Výchovná poradkyně školy Mgr. Břustková Markéta Vám vždy ráda poradí s problémy Vašeho dítěte, poradí způsoby jejich řešení a společně s ostatními vyučujícími se bude podílet na odstraňování jeho případného handicapu.

Dále Vám pomůže s volbou povolání (výběru učebního, či studijního oboru) Vašeho dítěte, připraví přihlášku na střední školu.

Úterý 10.00 - 11.45 hodin

Odpolední schůzku je možné si s výchovnou poradkyní sjednat i na termín, který Vám vyhovuje

emailem: brustkova@zskunovice.cz, nebo telefonicky +420 572 549 301


Prevence rizikového chování

Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, č.j.:20006/2007-51, který do prevence rizikového chování zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, virtuální drogy a gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, xenofobii, intoleranci, antisemitismus, poruchy příjmu potravy, vandalismus, extremismus, homofobii, kyberšikanu, syndrom týraného dítěte, dopravu apod. 


Zpravodaj pro rodiče