Jídelna

Aktuality z jídelny

objednávání stravy přes internet

Všichni strávníci ve škole obdrželi své přihlašovací jméno a heslo, kterým se přihlásí do aplikace internetové jídelny. Vstup do ní je umístěn na této stránce výše.

Po zadání jména a hesla se můžete v této aplikaci pohybovat - měnit druh jídla, zkontrolovat, jaké jídlo máte objednané, jídla odhlašovat, případně mohou rodiče kontrolovat, jak jejich žák stravu odebírá (týden zpět).Doporučujeme, abyste si po prvním přihlášení změnili heslo! Pokud byste zapomněli své heslo, kontaktujte vedoucí školní jídleny, která vám vytvoří nové.

Internetová aplikace jídelny není obtížná, intuitivně se v ní budete pohybovat. Můžete v ní využít i nápovědy, která vám pomůže.

Ještě upozorňujeme, že objednávkový terminál umístěný v jídelně, je souběžně s internetovou jídelnou v provozu a je možné ho i nadále využívat.

Aktuální cena obědů platná od 1.3.2023

žáci  7 - 10 let30,- Kč
žáci 11 - 14 let32,- Kč
žáci nad 15 let34,- Kč
cizí strávníci96,- Kč

Strávníci mají každý den možnost výběru ze dvou jídel.

Strávník je vždy automaticky přihlášený na oběd číslo 1 a pokud bude chtít oběd č. 2, nebo se z obědu odhlásit, má možnost si sám u objednávkového terminálu (umístěného v jídelně), nebo přes internetovou jídelnu provést přeobjednání, či odhlášení a to až na 24 dní dopředu. Aby škola mohla tyto služby zavést – každodenní výběr ze dvou jídel a možnost přeobjednávání jídel u terminálu, musí mít každý strávník čip, který mu umožňuje objednávání a výdej stravy. Životnost čipů je uváděna na celou školní docházku.

Tím, že škola využívá tohoto bezstravenkového systému výdeje stravy (evidence přes počítač) máte navíc vy, jako zákonní zástupci, kdykoliv možnost si ověřit (i po telefonu), jak Vaše dítě odebírá obědy. Nabízíme Vám také možnost ověřit si kvalitu stravy tím, že si u nás můžete kdykoliv zakoupit oběd.

Přihlásit dítě ke stravování lze i v průběhu školního roku.

Obědy se odhlašují nejméně den předem u vedoucí jídelny p. Zábranské osobně, na terminálu u jídelny, telefonem nebo emailem na adrese jidelna@zskunovice.cz  

V případě prvního dne nemoci do 7.30 hodin ráno - číslo telefonu 572 549 303.

Z důvodu využití kapacity jídelny nabízíme možnost navštěvovat školní jídelnu i široké veřejnosti. Informace o organizaci a ceně stravy Vám podá vedoucí školní jídelny.

Hodnota obědů pro žáky školy je dotována ze státního rozpočtu (mzdy) a zřizovatelem (režijní náklady). Žáci hradí pouze hodnotu potravin. Z tohoto důvodu je nárok na školní stravování v souladu s § 122 odst. 2 školského zákona vázán na pobyt žáků ve škole. V případě nemoci nemůže tedy žák odebírat stravu.

Pokud budete mít zájem, aby škola vašim dětem stravování i v těchto dnech poskytovala (do jídlonosičů), nejedná se o školní stravování, ale o jinou stravovací službu vykonávanou danou právnickou osobou, tzn. za plnou nedotovanou cenuHodnota obědů pro cizí strávníky nesmí být nijak dotována, tudíž se skládá z hodnoty potravin, režijních a mzdových nákladů.

Forma úhrady

Platba za obědy se provádí pouze  bezhotovostní platbou a to  - převodem z Vašeho účtu na účet školy (inkasní platba), popřípadě platbou v hotovosti.

Zeleninový a ovocný bar

V rámci podpory zdravé výživy si strávníci v naší školní jídelně sami můžou vybrat, zda mají chuť na čerstvý zeleninový nebo ovocný salát. K tomuto účelu se v jídelně od začátku února 2011 objevil chladící pult, u kterého si žáci i dospělí budou sami nabírat libovolný druh a množství salátu do připravených misek.