Projektový den – Božena Němcová – 3. třída

před 4 roky, 25.2.2020

Nabídka besedy v knihovně na téma „200 let od narození spisovatelky Boženy Němcové,“  rozhodla  o tématu našeho dalšího projektového dne, který se uskutečnil 25.února. Přinesli  jsme knihy pohádek, které nám doma pomohli naši rodiče najít. Něco jsme načetli na internetu, jeden ze spolužáků přinesl několik různých fotografií naší známé spisovatelky. Z přinesených knih byla nejvzácnější ta nejstarší: Pohádky  z roku 1963.

A mohli jsme začít. Povídali jsme si o nesnadném životě Barbory Panklové, jejím dětství a tvorbě. Přečetli jsme si úryvek z její nejznámější knihy Babička, také části některých pohádek a protože jsme je znali, mohli jsme si dopovědět, jak skončily. Jak to v pohádkách bývá – vždycky zvítězilo dobro nad zlem, chytrost nad hloupostí a samozřejmě nikde nechyběly pohádkové bytosti. Vyluštili jsme si pak ve skupinách křížovku a pracovní list s otázkami nejen ze života spisovatelky, ale i z jejích pohádek.

To se nám potom hodilo v knihovně. Paní knihovnice nám znovu řekla o životě a díle spisovatelky. Dověděli jsme se i o tom, že datum jejího narození není úplně jasné. Že se mohla narodit i o pár let dřív. Také, že se spekulovalo o tom, že možná nebyla vlastní dcerou rodičů Panklových. Měla velmi nelehké dětství, které jí zpříjemnila až její babička, která přišla pomoct její matce s výchovou deseti dětí.

Na závěr besedy jsme se rozdělili na dvě skupiny a zahráli jsme si AZ kvíz. Paní knihovnice pro nás do kvízu připravila otázky, na něž jsme odpovědi slyšeli při besedě.  A protože jsme byli velmi pozorní, souboj byl docela vyrovnaný. Pravda je, že spojit všechny strany se podařilo modrému týmu. Ale když jsme spočítali, kolik každé družstvo odpovědělo správně otázek, zjistili jsme, že každé družstvo zodpovědělo stejné množství. S pochvalou a dobrým pocitem jsme se vrátili do školy.


AV