Akademie ZŠ Červená cesta až do Národního muzea Praha

před 5 roky, 11.3.2019

Naše škola se dostala na stránky projektu Národního muzea k 20. století, kde je odkaz na videa a fotografie ze SLAVNOSTNÍ AKADEMIE k 100. výročí republiky.
Jednotlivá videa jsou doporučena jako učební pomůcka k výuce dějin 20. století. V jednotlivých výstupech byly pro autenticitu dějin využity originální předměty z muzejních kufříků Národního muzea Praha přelomových let 1918, 1938, 1948, 1968 a 1989. Někteří
účinkující byli oblečeni v kostýmech dané doby. Programem nás provázely dobové písně. Celá škola se zapojila do projektu, jenž mapoval československou historii a důležité okamžiky, které změnily život lidí v naší zemi. Žáci si touto formou osvojili historii našeho státu.
O našem úspěchu se můžete přesvědčit na uvedených stránkách: http://www.dvacatestoleti.eu/zajimavosti/