Biologická olympiáda

před 10 měsíci, 22.2.2023

Téma letošního roku zní BEZLESÍ.

Před jarními prázdninami proběhlo školní kolo Biologické olympiády. Zájemci z řad žáků 6. až 9. ročníku soutěžili v teoretických i praktických znalostech. Laboratorní práce byla zaměřena na plody a semena. 

A jak to dopadlo? Nejlepšími řešiteli se  stali následující žáci:

kat. D (6. a 7. ročník)                                       kat. C (8. a 9. ročník)

Štěpán Raclavský                                             Adéla Červenková

Eliška Halová                                                    Eliška Bajajová

Tobiáš Fridrich                                                Simona Janovská


První dva  řešitelé z obou kategorií nyní čeká vypracování vstupního úkolu, který si žáci mohou vybrat z více možných témat. Jejich úkolem je pozorování, shromažďování informací, to vše  doplnit fotodokumentací a vytvořit ze získaných materiálů písemnou práci, kterou se budou, mimo vlastní soutěž, prezentovat v okresním kole.

Postupujícím žákům přejeme hodně úspěchů v dalším kole.