Biologická olympiáda

před 1 měsícem, 10.5.2024

Na Den Země, 22. dubna, proběhlo okresní kolo Biologické olympiády kategorie D. Za naši školu se ho zúčastnila Denisa Halová a Tobiáš Fridrich, kteří  svým umístněním  školu velmi dobře reprezentovali - Denisa obsadila 5. místo a Tobiáš místo 11. Oběma přírodovědcům gratulujeme.

A jak tato soutěž probíhala? To už vám popíše v následujících řádcích Denisa:

Celá soutěž měla několik částí. Skládala se ze vstupních úkolů, které se dělají před olympiádou, dále z testu, laboratorní práce a poznávání rostlin a živočichů. Letošním tématem byly lužní lesy.

Za vstupní úkol jsem si vybrala řízkování. Pokus jsem dokumentovala a zapisovala si výsledky. Trval mi dva týdny.  

Test se skládal z mnoha otázek, které vycházely z přípravného studijního textu, měl 88 stran. Museli jsme poznat například kostru plazů, oko užovky či vědět, jaké jsou zásobní orgány různých druhů rostlin rostoucích v lužních lesích.

Jako laboratorní práci jsme měli za úkol mikroskopovat larvu pakomára, nakreslit ji a popsat.

Poznávání rostlin a živočichů bylo vcelku jednoduché, šlo jen o to, je poznat. V poznávačce byla například kopřiva dvoudomá, vlaštovičník větší, zběhovec plazivý, dub letní, z živočichů lyska černá, liška obecná, otakárek fenyklový, pijavka lékařská a další.

Z mého pohledu byla olympiáda docela složitá už jen proto, kolik textu jsem se musela naučit. Potom také celková znalost všech rostlin a živočichů.  Zkrátka dost učení navíc. Ale stálo to za to, umístila jsem se na pátém místě,a užila si celý průběh soutěže.