Bruslení v TV

před 4 roky, 23.11.2015

V rámci hodin tělesné výchovy jsme byli bruslit na umělém kluzišti v Areálu jízdy králů.