Canisterapie

před 8 roky, 8.6.2016

Canisterapií se rozumí léčebný kontakt psa a člověka. Pes už pouhou svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu všude tam, kde je jí nedostatek. A protože úsměv léčí a dobré nálady není nikdy dost, rozhodli se naši čtvrťáci 6. června jednu kolektivní terapii pod vedením paní Supové vyzkoušet. Získali nejen potřebné informace, jak se chovat k pejskům, ale prožili také nevšední dopoledne.

MB


Plánované akce a aktivity

Žádné aktuality k zobrazení