Dny bez úrazu

před 5 roky, 4.4.2019

4. 4. 2019  byl pro žáky 1. stupně připraven výukový program Dny bez úrazu s DDM Pastelka Uherský Ostroh. Poučné a zajímavé dopoledne strávili žáci na školním hřišti, kde na jednotlivých stanovištích plnili různé úkoly ze zdravovědy a dopravní výchovy. Hlavním cílem bylo připomenout dětem, jak se chovat bezpečně, aby se předcházelo úrazům, a aby i samy dokázaly pomoci druhému.

Odměnou bylo žákům nadšení, dobrá nálada při plnění daných úkolů a mnoho užitečných rad a informací, jak se zachovat v různých životních situacích.

PhDr. Jana Jurásková, metodik prevence