Dobročinný jarmark - pomáháme potřebným

před 7 roky, 13.12.2017

V pondělí 11. prosince se v prostorách naší školy uskutečnil již druhý Předvánoční dobročinný jarmark, jehož výtěžek opět putuje na konto Oblastní charity v Uherském Hradišti, konkrétně na hospicovou pomoc nemocným lidem na Slovácku.

Žáci školy pod vedením členů parlamentu připravili nádhernou vánoční cukrárnu, ve které největší zájem budily palačinky a káva, dobročinný jarmark, kde bylo možno koupit si drobný dárek, a divadlo U dobrého anděla, které si našlo během celkem 6 představení skoro 300 diváků.

O celkovém výtěžku vás budeme informovat poté, co proběhne tombola, ve které budou dárky, které se neprodaly během jarmarku.