Druhý stupeň „navštívil“ Kolumbii

před 4 roky, 16.1.2020

Žáci druhého stupně se jeli podívat ve středu 15. ledna do Uherského Hradiště na  unikátní multimediální projektem Planeta Země 3000, který byl letos zaměřen na Kolumbii. Celý název pořadu byl Kolumbie – ráj slasti a neřesti.

Děvčata a chlapci navštívili prostřednictvím tohoto projektu hlavní město Kolumbie Bogotu. Zde si mohli poopravit mínění o tomto městě zločinu, a to k lepšímu. Dále prostřednictvím filmu navštívili Hadí ostrov a podívali se jak díky velkému úsilí vzniká lahodná káva. Také viděli stinné stránky civilizace a to rychle vymírajícího  kmenu Nukak Makú.

Pořad se dětem líbil a určitě si rozšířily vědomosti o této zemi.

Ukázky z pořadu můžete zhlédnout zde www.planetazeme3000.cz 


JB