Exkurze Dlouhé Stráně, Velké Losiny a Karlova Studánka

před 5 roky, 2.7.2018

Žáci 8. a  9. ročníku navštívili dne 22. 6. 2018 elektrárnu Dlouhé Stráně, kde se seznámili s unikátním stavebním dílem přečerpávací elektrárny. Dále cestovali do Velkých Losin -  výrobny  ručního  papíru, jediné ve střední Evropě. Na konci exkurze jeli do klimatických lázní Karlova Studánka. Zde navštívili nejrůznější  zajímavá místa – umělý vodopád,  pitný pavilon,  geologická expozici.  Exkurze byla velmi náročná, ale značně poučná.

Plánované akce a aktivity

Žádné aktuality k zobrazení