Exkurze v  Moravských sklárnách Květná

před 4 měsíci, 24.9.2021


Žáci  devátého ročníku se dne 23. 9. 2021 zúčastnili zajímavé exkurze do největších skláren našeho kraje - Moravských skláren Květná. Děti se podrobně seznámily s technologií výroby skla, které se ve sklárnách vyrábí ručně.

 Prohlídka byla zahájena u  pánvových pecí, kde žáci obdivovali zručnost a fortel moravských sklářů. Pozorovali jak mistři své profese nabírají taveninu a foukáním vznikají úžasné výrobky – sklenice, vázy, karafy či jiné věci dle přání zákazníků. Žáci též byli okouzleni krásnou barevností skla. Skláři  dle přání zákazníků mohou vytavit 15 barevných druhů.

Další část prohlídky vedla do brusírny, ve které se  sklo dále upravuje. Žáci viděli též jedinečnou  techniku leptání skla, jež je řízena automaticky. Dále sledovali ukázku matování a pískování. Děti  se mohly též seznámit se starobylým leptacím strojem.

Celá akce se velmi úspěšně vydařila i díky skvělému počasí, co nás po celou dobu exkurze provázelo. Děti v nižších ročnících se mohou těšit, že se do Moravských skláren Květná také brzy podívají.Mgr. Jarmila BýčkováPlánované akce a aktivity

Žádné aktuality k zobrazení