Hygienická opatření pro nový školní rok

před 5 měsíci, 25.8.2021

Vážení rodiče a žáci.

Jak se dalo očekávat, zahájení letošního školního roku se neobejde bez nových opatření, týkajících se Covid-19. Ministerstvo školství nám zaslalo podrobný mnohostránkový manuál, z kterého pro nás plynou následující opatření. Tam, kde je tento manuál závazný, dodržíme vše beze zbytku, tam, kde je manuál jako doporučující se budeme řídit možnostmi školy. V důsledku bude tedy škola, družina i jídelna fungovat v téměř standardním režimu.

  • Sledujte prosím zdravotní stav svých žáků a při podezření na nemoc jej radši nechte na nezbytnou dobu doma.
  • Pokud jste změnili telefonní číslo apod., aktualizujte u třídních učitelů Vaše kontaktní informace – mobilní telefony, emailové adresy atd. Při pozitivním výsledku testování Vás musíme ihned kontaktovat a Vaší povinností je si žáka co nejdříve ze školy odvézt.
  • Prosíme rodiče, aby omezili pohyb ve škole na minimum. Pokud potřebujete osobně mluvit s vyučujícím, domluvte si předem schůzku tak, abyste nepřišli do kontaktu s jinými žáky a zaměstnanci.
  • Při vstupu do školy je povinností všech mít ve všech společných prostorách nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Při výuce nemusí být ochrana úst nasazena. Při konzumaci jídla a pití (svačina) mít žáci roušku nemusí, sedí při tom na svém místě v lavici.
  • Během pobytu ve škole budou dodržována hygienická pravidla (dezinfekce rukou apod.).
  • Do jídelny budou žáci chodit po třídách, bude určen časový rozpis.
  • O přestávkách jsou žáci, vyjma toalety, ve svých třídách, nesmí se navštěvovat.
  • V termínech 1., 6. a 9. září (první třída v prvním termínu 2.9.) bude provedeno plošné preventivní testování – v rozsahu 3 antigenních testů. Testování nepodstupují žáci, kteří splní následující podmínky - 14 dnů po plně dokončeném očkování, 180 dnů po prodělaném onemocnění covid-19, případně může být žák testován v odběrovém místě.  Vždy je potřeba tyto skutečnosti písemně doložit.
  • V průběhu mimořádného opatření se vyhneme hromadným akcím celé školy.

Plánované akce a aktivity

Žádné aktuality k zobrazení