OPĚT JSME ZLATÍ

před 6 roky, 7.9.2018

V minulém školním roce jsme se opět zapojili do celostátního projektu Česko sportuje. Všichni žáci naší školy plnili disciplíny Olympijského diplomu a žáci 5. – 9. ročníku také Odznak všestrannosti. Tak jako v minulých letech i letos získala naše škola ZLATÝ CERTIFIKÁT a tím se začlenila mezi nejlepší školy této soutěže, organizované Českým olympijským výborem. Žáci obdrželi na konci školní roku Olympijský diplom se svými výsledky, nejšikovnější také odměnu s logem soutěže, 20 žáků získalo Odznak všestrannosti a škola obdržela malý pingpongový stůl, který bude dětem sloužit v hodinách Tv i o přestávkách. Všem dětem děkujeme za vzornou reprezentaci školy a paní učitelce Smělíkové za organizaci soutěže ve škole.