Král Šalamoun v 6. třídě

před 7 roky, 26.9.2017

Král Šalamoun v 6. třídě

Šalamoun, Davidův syn, byl králem Izraele. Žil ve slavném městě jménem Jeruzalém. Jedné noci k němu přišel Bůh a zeptal se ho: „Jaký dar by sis ode mě přál?“ „Jsem příliš mladý na to, abych byl vládcem, a musím se ještě hodně učit. Přál bych si, abys mi dal moudrost a já mohl vládnout dobře a spravedlivě,“ odpověděl Šalamoun.

Bůh byl jeho odpovědí velmi potěšen. „Mohl jsi požádat o bohatství, slávu či smrt svých nepřátel,“ řekl, „ale protože jsi požádal o moudrost, udělám tě nejmoudřejším člověkem na světě. K tomu ti daruji i bohatství a slávu. Navíc se dožiješ vysokého věku.“

Král Šalamoun se brzy proslavil svými moudrými rozhodnutími a lidé za ním přicházeli pro spravedlivé rady. Jednoho dne přišly k jeho dvoru dvě ženy a prosily o pomoc. První žena řekla: „S touto ženou žiji ve stejném domě. Před pár dny se nám oběma narodilo dítě. Její dítě zemřelo, ale ona ukradla to moje a nyní tvrdí, že patří jí.“

„Ne, to tvoje dítě zemřelo!“ vykřikla druhá žena. „Tohle dítě patří mně, poznám přece, že je moje!“ „Přineste mi meč!“ přikázal král Šalamoun jednomu ze svých strážců. Když ho muž donesl, král Šalamoun prohlásil: „A teď to dítě rozsekni na dvě poloviny a každé ženě dej jednu půlku.“

Jedna z žen zvolala: „Ano, zab to dítě, ať ho nemůže mít ani jedna z nás!“ Ale druhá žena zaprosila: „Můj pane, nezabíjej to dítě. Dej ho té druhé ženě a nech ho žít.“ Král Šalamoun poznal, že tohle je skutečná matka, a vrátil jí dítě.

z knihy: "Dětská ilustrovaná Bible", vydal(o): nakl. Fragment
anglický originál: nakl. Usborne Publishing Ltd.


Chytré rozhodnutí krále Šalamoun žáky šesté třídy tak zaujalo, že se rozhodli tento příběh v hodině literární výchovy zdramatizovat. Sami se rozdělili do skupin a s vervou se pustili do práce. Připravili si rekvizity, nápadité kostýmy  a představení mohlo začít!

Protože byli velmi šikovní, každá ukázka byla odměněna potleskem a někteří získali jedničku dvakrát podtrženou s hvězdičkou :-)