Legiovlak

před 5 roky, 23.4.2019

23. 4. 2019 žáci VI. A  navštívili v Uherském Hradišti speciální vlakovou  soupravu  zvanou  Legiovlak. Jedná se o věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií. Průvodce oblečený do legionářského oděvu  přiblížil  žákům  historii československých legií v Rusku, jejichž hrdinství  pomohlo ke vzniku samostatného Československa a zkrátilo první světovou válku o půl roku. Českoslovenští legionáři se díky svým válečným schopnostem stali na nějakou dobu pány jižní oblasti Sibiře.

V takových vlacích se českoslovenští legionáři přepravovaly napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále v letech 1918 – 1920. Ve 13 vagonech Legiovlaku si žáci prohlédli naučné panely s fotografiemi, výzbroj, uniformy a předměty denní potřeby legionářů.

V závěru prohlídky si žáci mohli zjistit, zda měli legionáře mezi svými předky.

PhDr. Jana Jurásková