Malé hudební zastavení

před 8 roky, 8.12.2015

Jedno ráno jsem potkala Davida Pipala z 5. třídy s houslemi v ruce. Protože navštěvoval školní družinu a my víme, že je výborný houslista, poprosila jsem ho, jestli by se u nás po obědě nezastavil. Přislíbil a tak se také stalo. Po obědě děti čekalo malé vystoupení. David nám zahrál malou Dvořákovu skladbičku  a všechny nás okouzlil tóny svých houslí. Davide děkujeme a doufáme, že se setkáme při vánočním posezení.

MK