Matematický klokan 2016

před 8 roky, 7.3.2016

Matematický klokan 2016


Mezinárodní soutěž Matematický klokan se bude konat v jeden den, t.j. v pátek 18. března 2016, na všech školách, které budou mít zájem se soutěže zúčastnit. 

Ve všech kategoriích s výjimkou kategorie Cvrček soutěžící řeší 24 úloh (ve skupinách po osmi úlohách za 3, 4 a 5 bodů).

V kategoriích Klokánek (4. a 5. třídy ZŠ), Benjamin (6. a 7. třídy ZŠ a studenti primy a sekundy osmiletých gymnázií) a Kadet (žáci 8. a 9. tříd ZŠ a studenti tercie a kvarty osmiletých gymnázií) je na řešení vymezeno 60 minut čistého času.

V kategoriích Junior (studenti 1. a 2. ročníků SŠ a kvinty a sexty osmiletých gymnázií) a Student (studenti 3. a 4. ročníků SŠ a septimy a oktávy osmiletých gymnázií a jejich vrstevníci) je řešení 75 minut. Na organizační práce předpokládáme 15 minut. Žáci během řešení nemají žádnou přestávku.


Pravidla pro kategorii Cvrček (2. a 3. ročník ZŠ):

 • soutěžní test obsahuje 18 úloh, čas na řešení včetně zadání je 60 minut. Úlohy jsou rozlišeny podle předpokládané obtížnosti: 1. – 6. úloha za 3 body, 7. – 12. úloha za 4 body, 13. – 18. úloha za 5 bodů. Za každou správnou odpověď získá soutěžící příslušný počet bodů (3, 4 nebo 5), za každou nezodpovězenou úlohu body nezíská ani neztratí (0 bodů), za každou nesprávnou odpověď se 1 bod odčítá (nikoli 3, 4 nebo 5 bodů, ale pouze 1 bod).
 • žák vybírá správnou odpověď z 5 nabídnutých možností označením nejvýše jedné/právě jedné  - zakroužkováním příslušného písmene (A, B, C, D nebo E).
 • oproti jiným kategoriím soutěže nebudou žáci zaznamenávat své odpovědi do odpovědních karet, ale budou vybírat z nabídky odpovědí a zaznamenávat přímo do testu.
 • každý žák vstupuje do soutěže s 18 body – ani při všech nesprávných odpovědích tedy nemůže získat záporný počet bodů.
 • každý ze soutěžících obdrží osvědčení o účasti,
 • zadání úloh bude distribuováno a žákům prezentováno na listech formátu A4 (nezmenšovat!).
 • považujeme za důležité, aby žáci řešili úlohy za přítomnosti svého učitele (vysvětlení smyslu soutěže, motivace, pomoc při čtení textu úloh a interpretaci zadání, vysvětlení způsobu práce s testovými úlohami a s výběrem odpovědi).


Pravidla pro kategorie Klokánek, Benjamin, Kadet, Junior, Student:

 • každý soutěžící ve všech kategoriích vstupuje do soutěže s 24 body
 • úlohy jsou rozděleny do tří skupin podle bodování (úlohy za 3, 4 a 5 bodů)
 • za každou správně zodpovězenou otázku získá soutěžící příslušný počet bodů (3, 4 nebo 5)
 • za každou neřešenou úlohu nezíská ani neztratí žádný bod (0 bodů)
 • za každou špatně zodpovězenou úlohu se nepřičítá žádný bod, ale naopak se 1 bod odečítá (nikoli 3, 4 nebo 5 bodů)
 • není možné získat 119 ani 118 bodů
 • maximálně lze získat 120 bodů
 • soutěžící odpovídají na „kartu odpovědí“ zatržením nejvýše jedné z nabízených možností
 • při řešení není dovoleno užívat kalkulačky, tabulky ani žádnou jinou literaturu