Nařízení KHS-jídelna

před 4 roky, 27.8.2020
Soubor ke stažení: není dostupný

NAŘÍZENÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE.

Od úterý 1.9.2020


Cizí strávníci musí dodržovat přesný čas vyhraněný pro konzumaci oběda! A to:

11.00 – 11.20hodin

12.00 – 12.20hod

13.00 – 13.20hod

Uvedené časy nesmíte přítomnosti  v jídelně překročit.


Jídlonosiče se nesmí nosit přes jídelnu, ale pouze do prostoru  určený pro výdej jídlonosičů!


Pokud strávníci nestihnou poobědvat v přesně vyhraněném čase, tak prosím musí využít jiný čas,nebo vzít oběd do jídlonosiče.

Dodržujte bezpečnou vzdálenost a dezinfikujte si ruce.

Situace se může měnit dle pokynu KHS.

Děkujeme za pochopení.