Naše třída - naše parta

před 2 měsíci, 9.2.2023


9. 2. 2023 absolvovala třetí třída program zaměřený na klima a vztahy ve třídě.  

Beseda  byla naplněné různými aktivitami, které měly zmapovat vztahy mezi spolužáky, vést je k zamyšlení nad tím, jaká jejich třída je, jaká by být mohla a jakou by ji mít chtěli, aby se jim v ní líbilo, rádi byli její součástí a cítili se v ní spokojeně.

Preventivní program vedla lektorka Mgr. B. Šišková z Krajské pedagogicko-psychologické poradny Zlín.


                                                                                                                                              PhDr. J. Jurásková, metodička prevence