Naučná stezka děti zaujala

před 9 roky, 12.10.2015

V rámci Týdne knihoven se v Městské knihovně v Kunovicích uskutečnila akce pro žáky I. stupně Naučná stezka pro děti.
Stezku děti z 1. a 2. třídy zahájily skládáním rozstříhaných obrázků pohádkových postaviček, poté následovala cesta minovým polem, kde měl jeden z dvojice zavázané oči a druhý naváděl "slepého". Orientace doleva doprava činila některým velké problémy a tak brzy vybuchli. Většině se ale podařilo prokličkovat až do cíle. Dále děti zachraňovaly zraněné, obvazovaly rány a převážely raněné do nemocnice opět přes minové pole. Stezku zakončila soutěž družstev, kde každé družstvo odpovídalo na kvízové otázky z oblasti pohádek a komiksů. Z 1. třídy vyhrálo družstvo slož ené z Matěje Ertla, Enrica Bidoii a Borise Bandy. Na každém stanovišti provázela děti a kontrolovala jejich práci pohádková postavička např. Ferda Mravenec, Šmoulinka a želva Ninja.

HJ