Návrat do školy - 1.stupeň

před 1 rokem, 8.4.2021

Vážení rodiče a žáci.

Sdělujeme Vám, že dle nových informací MŠMT bude od pondělí 12.4.2021 zahájena pro žáky 1. stupně prezenční výuka. Vzhledem k tomu, že tato výuka musí probíhat v týdenních rotacích celých tříd, bude postup následující:
• V prvním týdnu od 12.4.2021 nastoupí na prezenční výuku 4. a 5. třída (1.-3.třída se bude vzdělávat distančně).
• Ve druhém týdnu od 19.4.2021 nastoupí na prezenční výuku 1., 2. a 3. třída (4. a 5. třída se budou vzdělávat distančně).
• Pokud se nic nezmění, nebude vyhlášeno nové opatření, žáci se takto budou střídat ve výuce i v dalších týdnech - vždy týden prezenčně a týden distančně.
Režimová opatření:
• Všichni žáci musí mít zdravotnické obličejové masky splňující standardy MO MZd (roušky).
• Ve třídách se bude hodně větrat – je vhodné, aby měli žáci mikiny/svetry, které si mohou při větrání obléct.
• Bude přísně dodržována homogenita jedné skupiny – žáci se nebudou ve třídách navštěvovat, míchat a nebudou se setkávat ani o přestávkách.
• Zahájení výuky bude v 8.00 hodin (žáci jdou do šatny a do své třídy), konce vyučování budou následující: 1.třída – 11.30 hodin, 2.třída – 11.45 hodin, 3.třída – 12.00 hodin, 4.třída – 11.45 hodin, 5.třída – 12.00 hodin
• Rozvrh hodin – nebude přesně dodržován. Vyučující ho mohou dle potřeby upravovat, žáci budou informováni.
• Tělesná výchova – nebude vyučována. Hudební výchova – bez zpěvu.
• Vstup třetích osob do školy – žádáme rodiče, aby do školy vstupovali pouze mimořádně a po předchozí domluvě.

Školní jídelna:
Žáci mají nárok na dotovaný oběd. Prezenční výuka - konzumace obědů v jídelně, distanční výuka – pouze odběr obědů do jídlonosičů. Žáci, kteří budou na prezenční výuce, jsou automaticky přihlášeni k obědu, pokud nechcete oběd, odhlašte si ho prosím.
Školní družina:
Bude probíhat odpolední provoz, pouze pro přihlášené, bude dodržována homogenní skupina dle tříd.

Testování:
• Všichni žáci, kteří jsou na prezenční výuce, musí být povinně neinvazivně testováni 2x týdně – pondělí a čtvrtek (žáci by měli zvládnout za pomoci paní učitelky sami, samoodběrem z přední části nosu).
• U žáků 1. - 3. třídy je umožněna asistence třetí osobou (zákonný zástupce žáka, či jiná písemně pověřená osoba). Prosíme jen v nezbytně nutném případě.
• Postup: Žáci přijdou do školy, ze šatny půjdou do třídy, kde bude vyučující a společně s ním bude provedeno testování. Tam, kde bude chtít být u testování přítomný zákonný zástupce, bude provedeno testování na chodbě školy (dospělé osoby se nesmí setkat s ostatními žáky).
• Pokud bude u některého žáka test pozitivní, bude kontaktován zákonný zástupce a nebude žákovi umožněna prezenční výuka.
• Testování se neprovádí u osob:
   - Které doloží negativní výsledek PCR testu, nebo POC antigenního testu provedený na odběrovém místě (ne starší 48 hodin).

   - Které prodělaly onemocnění Covid-19 (90 dnů od prvního pozitivního testu) – musí se doložit lékařskou zprávou, potvrzením od lékaře apod.


• Zde je odkaz na instruktážní video MŠMT – ukázka-průběh testování žáků:
http://www.pedagogicke.info/2020/09/msmt-instruktaz-pro-skoly-k-testovani.html

Všem přeji hodně zdraví

Mgr. Ladislav Michek, ředitel školy

Plánované akce a aktivity

Žádné aktuality k zobrazení