Návštěva Skláren Květná

před 7 roky, 25.10.2017

Exkurze v   Moravských sklárnách  KvětnáŽáci osmého a devátého ročníku se dne 20. 10. 2017 zúčastnili zajímavé exkurze do největších skláren našeho kraje do Moravských skláren Květná. Děti se podrobně seznámily s technologií výroby skla, které se ve sklárnách vyrábí ručně.

 Prohlídka byla zahájena u  pánvových pecí, kde žáci obdivovali zručnost a fortel moravských sklářů. Pozorovali, jak mistři své profese nabírají taveninu a foukáním vznikají úžasné výrobky – sklenice, vázy, karafy či jiné věci dle přání zákazníků. Žáci též byli okouzleni krásnou barevností skla. Skláři  dle přání zákazníků mohou vytavit 15 barevných druhů.

Další část prohlídky vedla do brusírny, ve které se  sklo dále upravuje. Žáci viděli též jedinečnou  techniku leptání skla, jež je řízena automaticky. Dále sledovali ukázku matování a pískování.

Exkurzi děti zakončily v expedici. Zde se hotové výrobky již připravovaly na cestu do mnoha zemí světa, např. Německa, Itálie, Španělska či USA.

Celá akce se velmi úspěšně vydařila i díky skvělému počasí, které nás po celou dobu exkurze provázelo. Děti v nižších ročnících se mohou těšit, že se do Moravských skláren Květná také brzy podívají.

Mgr. Jarmila Býčková