Nepál

před 4 roky, 7.10.2020

„Díky cestování člověk pochopí, jak malé jsou ve skutečnosti jeho problémy…“   J. Plšek                                                                           

7. 10. 2020 se žáci osmé třídy zúčastnili programu Krajské pedagogicko-psychologické poradny Zlín s názvem Nepál. O této zemi, na jejímž území je nejvíce vrcholů s výškou přesahující 8000 m a ve které se nachází nejvyšší pohoří na zemi – Himaláj, se dovídali formou soutěže. Žáci měli možnost se seznámit se způsobem života lidí a především dětí, srovnat jejich životní úroveň s životem v naší zemi.

I když Nepál patří k nejchudším oblastem na světě, tak z místních lidí vyzařuje radost ze života, bezstarostnost, energie i moudrost.

             

                                                                           PhDr. Jana Jurásková, metodik prevence