Olympiády s přírodovědným zaměřením

před 1 rokem, 26.1.2023

Žáci zajímající se o přírodní vědy se zapojili v letošním školním roce hned do několika soutěží: do Biologické, Geologické a Astronomické olympiády, které jsou vyhlašovány celostátně pod záštitou MŠMT.

Do krajského kola Astronomické olympiády postoupili oba přihlášení soutěžící - Tobiáš Fridrich ze VI. třídy a Adam Hübner z VIII. B. Tobiášova úspěšnost ve školním kole v rámci všech zúčastněných základních škol a osmiletých gymnázií v kategorii 6. a 7. ročník  byla nádherných 80, 9 %.  

Naše vycházející žačka Eliška Lorencová zastoupila školu v okresním kole Geologické olympiády a postupuje  druhým místem dál do kola krajského.  Obě krajská kola mají uzávěrku až v březnu, proto přejeme hodně zdaru a mnoho úspěchů při řešení.

Velký zájem je o účast v Biologické olympiádě. Nejlepší řešitelé školního kola, které každoročně pořádáme koncem ledna, budou školu reprezentovat na jaře v rámci okresu.

Všem zúčastněným děkujeme za zájem a chuť zapojit se do obzvlášť náročných soutěží a za snahu reprezentovat co nejlépe naši školu na úrovni okresních a krajských soutěží.


Ing. Andrea Hanáčková