Online ZOO

před 30 dny, 30.1.2020

Pro druhou až čtvrtou třídu byl 28. ledna určen program primární prevence rizikového chování ONLINE ZOO, který je seznámil se základy bezpečného chování na internetu a s možnými velkými riziky souvisejícími s jeho používáním.

Program byl realizován metodičkami prevence z Krajské pedagogicko-psychologické poradny Zlín.


 PhDr. Jana Jurásková, metodik prevence


více na:

http://www.bezpecnyinternet.cz/deti/rady-pro-tebe/desatero-bezpecneho-internetu.aspx?kurz=true