Pasování prvňáčků na čtenáře

před 8 roky, 31.5.2016

Ve čtvrtek 26. 5. před devátou hodinou se naši prvňáčci vypravili do místní knihovny na dlouho očekávané Pasování na čtenáře. Paní knihovnice připravily pro děti hezké přivítání, seznámily děti s půjčováním knih, ukázaly oddělení s knížkami pro děti, povídaly si o tom, jak se chovat ke knihám, jak s nimi zacházet. Pak se všichni přemístili do prvního patra, kde už bylo vše připraveno na pasování. Děti si postupně klekaly před paní knihovnici - Večerníčka a ta je ne mečem, ale pohádkovou knihou pasovala na čtenáře. Děti se také podepisovaly do kroniky a svým podpisem tak slíbily, že budou dodržovat pravidla knihovny, tzv. Desatero, o kterém si povídaly před pasováním. Po slavnostním Pasování dostali prvňáčci krásnou pohádkovou knížku O ježimladě Sazince, kterou jim věnovala škola. Nakonec si děti prošmejdily celou knihovnu, půjčily si několik knih, rozloučily se a za doprovodu rodičů,
 sourozenců a babiček, kteří přihlíželi slavnostnímu Pasování, se odebraly zpět do školy. A už se těšily na pondělí, kdy si společně začnou číst novou knížku.

HJ