Pohádka z popelnice

před 6 roky, 28.5.2018

Dobrá spolupráce naší školy s přírodovědným centrem Trnka z Uherského Hradiště pokračovala programem pro III. třídu.

Cílem výukového programu bylo pomocí her a dramatizace pohádky, seznámit děti s problematikou odpadu. Zkusily si roztřídit hromádku odpadu, diskutovaly o předcházení jeho vzniku. Součástí programu byla výroba ručního papíru. Každý si vyrobil svůj papír.

V průběhu programu jsme si odpověděli na otázky jako: V čem spočívá problém odpadu? Kde se bere odpad? Co se děje s tím, co vyhodíme do popelnice? Jak třídit odpad a má smysl ho třídit? Co je to recyklace? Jaké složky má odpad?  Proč je nebezpečný odpad nebezpečný?