Pokyny k domácí přípravě - 16. týden

před 4 měsíci, 20.6.2020

Informace k vydávání vysvědčení


Žáci, kteří nenastoupili do školy a přijdou si 26. 6. 2020 pro vysvědčení, musí odevzdat před vstupem do školy čestné prohlášení.

Vysvědčení se bude vydávat v 8 : 00 hodin. Po rozdání vysvědčení je vyučování ukončeno v 8 : 30 hodin. Žáci, kteří navštěvovali školu a nechodili do školní družiny, mohou přijít na oběd v 10 : 00 hodin.

Žáci, kteří nemají vyklizeny skříňky a odneseny kufry a jiné pomůcky ze třídy, musí tak učinit nejpozději v pátek v 8 : 30 hodin (po vysvědčení).


Na pondělí 29. června a na úterý 30. června 2020 je vyhlášeno ředitelské volno.


Plánované akce a aktivity

Žádné aktuality k zobrazení