PRACUJI, PRACUJEŠ, PRACUJEME

před 7 roky, 20.10.2016

Paní učitelka Alžběta Havlíčková si pro druháčky připravila týdenní projekt na téma Pracuji, pracuješ, pracujeme. Hlavním cílem projektu bylo motivovat děti k práci prostřednictvím zajímavých povolání. Během týdne pak naši pracanti získávali vyrobené „peníze“, za které si na jeho konci mohli zakoupit dárkové předměty na jarmarku.

První den se děti seznámily se zaměstnáním novináře. Vyzkoušely si jednotlivé aktivity, které toto povolání zahrnuje, a během celého dne tvořily třídní noviny.

Druhý den patřil poštovnímu doručovateli. Žáci se dozvěděli, co všechno musí listonoš během pracovní směny zvládnout. Sledovali Pošťáckou pohádku od Karla Čapka, kde mohli vidět, copak se děje v noci na poště.

Další den bavil děti nejvíce, protože se staly kuchtíky. Hned ráno se přesunuly do kuchyňky, kde si zadělaly těsto na domácí rohlíky. Vážily, odměřovaly a míchaly. Poté musely počkat, než těsto nakyne. Každý správný kuchař musí mít čepici, tu jim pomáhaly vytvořit paní učitelky. Děti si pak samy uválely těsto a namotaly rohlíky. Recept si pečlivě zapsaly do sešitu. V hudební výchově si už každý pochutnával na vlastnoručně vyrobených rohlících a broukal si píseň „Vilém peče housky“.

Čtvrteční den žáky čekalo povolání farmář. Děti počítaly ovečky, koně, selátka atd. Svými krásnými vyrobenými prasátky si potom vyzdobily třídu.

Poslední den přišli žáci opět nadšeni, protože se dočkali svého oblíbeného povolání policisty. Vyprávěli jsme si, co by tomuto povolání nemělo chybět, a dělili se o vzrušující zážitky.

Na závěr projektu mělo každé dítě nakreslit, čím by chtělo být. Objevila se různorodá povolání, např. Santa, princezna, policista, technik, basketbalista, baletka, florbalista, fotbalista, závodník atd. Žáci se nedočkavě těšili na slíbený jarmark, kde si mohli za „vydělané“ penízky nakoupit. Aby nebyl nikdo smutný, tak každý žák dostal velký kalendář a časopis prasátka Pigy.