PŘEDNÁŠKA – „Šikana, kyberšikana a sociálně patologické jevy ohrožující mládež“

před 5 roky, 5.3.2019

5. 3. 2019 byla pro žáky 7., 8. a 9. třídy připravena přednáška s mjr. JUDr. Jaromírem Badinem, vrchním komisařem služby kriminální policie, vyšetřovatelem trestné činnosti mládeže a vedoucím protidrogového oddělení Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy. Seznámil žáky s kriminalitou páchanou dětmi a na dětech, jako je šikana, týrání, vandalismus, agresivita, zneužívání a jiné. Na mnoha případech, které sám se svým týmem spolupracovníků vyšetřoval, uvedl, jak se mladý člověk může vědomky i nevědomky dostat do konfliktu se zákonem. Hovořil také o úskalích s užíváním internetu jako je např. kyberšikana, kybergrooming, kyberstalking, happy slapping, bumfights... Pozornost posluchačů upoutaly příběhy ze skutečného života. Cílem přednášky bylo naučit žáky pohybovat se na sociálních sítích a pracovat s chytrými telefony tak, aby rozpoznali hrozící nebezpečí a nestávali se příštími oběťmi, jelikož mnozí uživatelé ICT technologií se chovají ke své internetové stopě nezodpovědně, neuvědomují si následky, které pro ně jejich „virtuální“ život může mít v reálném životě.


PhDr. Jana Jurásková