Předškolička

před 7 roky, 11.4.2017


Ve středu 5.4. 2017 proběhla další předškolička, kterou zahájila paní učitelka Eva Chylíková ve 2. třídě. Po seznámení se s paní učitelkou děti s nadšením plnily úkoly v pracovních listech. Velmi je zaujala také práce na interaktivní tabuli, kde poznávaly barvičky a počítaly.  Všem dětem se dařilo a tak spokojeně odcházely do školní družiny.

Ve školní družině na úvod všichni přítomní shlédli krátké vystoupení členek aerobikového kroužku, Johany Suchánkové a Julie Drobiszové, které sklidily zasloužený potlesk. Poté si děti převzala paní vychovatelka Radka Nemášová, se kterou si děti při hrách zopakovaly barvy a procvičily  postřeh a pozornost. Předvedly také své výtvarné schopnosti při práci na velikonočních omalovánkách. Na konec si také vyzkoušely hračky a stavebnice, které máme v družině.

Rodiče se zatím odebrali do druhého oddělení, kde jim paní vychovatelka Marta Kutálková podala informace o školní družině a odpovídala na jejich otázky.

Po opětovném setkání s rodiči si děti ještě pohrály a dostaly na cestu domů velikonoční zajíčky jako ocenění jejich šikovnosti.