Přírodovědci v kraji

před 7 měsíci, 11.5.2021

I v letošním školním roce naši žáci nezaháleli. S nadšením se pustili do celostátních soutěží, které jsou vyhlašovány každoročně MŠMT, tentokrát distančním způsobem.

Jedna z těchto soutěží byla Biologická olympiáda, kde žáci druhého stupně a víceletých gymnázií soutěžili ve dvou kategoriích. Název tématu pro letošní rok byl „Těžký život ve vodě“. Po zvládnutí školního kola, se nejlepší řešitelé pustili do přípravy vstupních úkolů a čekali na 1. května, kdy se uskutečnilo krajské kolo. Skládalo se z teoretického testu  a poznávání rostlin a živočichů. Z naší školy postoupily tři žačky – Tereza Vidermanová, Lucie Tvrdoňová a Petra Foltýnková. 

Lucka Tvrdoňová skončila na krásném 5. místě.

Stejnou příčku obsadila i Petra Foltýnková za reprezentaci školy v Geologické olympiádě. Téma  bylo zajímavé, ale nelehké – Planeta Mars, ale Petra se otázek zhostila velmi dobře. 

Věřím, že v příštím roce budou v naší škole další přírodovědci, kteří budou mít chuť si zasoutěžit.

Ředitelství školy všem třem dívkám děkuji za reprezentaci školy a samozřejmě blahopřeje.

Plánované akce a aktivity

Žádné aktuality k zobrazení