Projektový den si sedmáci opravdu užili

před 5 roky, 6.5.2019


Hned po Velikonocích se žáci sedmé třídy zúčastnili projetu: Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání na území Zlínského kraje (IKAP).

V prvním pololetí se do programu zapojili záči 9. třídy, ve 2. pololetí  sedmáci. Ti byli ihned po příjezdu na SŠ leteckou rozděleni do  tří skupin, které se vy střídaly na všech pracovištích.

Prvním pracovištěm byly dílny – ruční práce s kovy, kde si žáci z kovového materiálu vytvořili podstavec pro letadýlko, který si odnesli domů. Druhá dílna probíhala v aerálu školy, žákům byl představen školní letoun , byli seznámeni s letadlem L-410 UVP a mohli provádět jednoduché práce na letounu. Třetí pracoviště probíhalo v elektro dílně, kde si děti zkusily sestavit elektrický obvod v elektro laboratoři.

Reakce žáků byly velmi kladné:

Rosťa: „ Všechno bylo  skvělé  a bavilo mě to hlavně v dílnách.“

Anna: „ Líbilo se mi, když jsme sestavovali držák na malé letadýlko, bylo tam s námi 5 kluků z prváku a ti nám pomáhali.“

Karolína: „ Také tam byli milí vedoucí.“

David: „ Nejvíc se mi líbila výroba  podstavce pro letadlo  a taky to, že jsem mohl vyměnit a zkontrolovat kola na letadle. A díky této prohlídce uvažuju, že bych chtěl jít na střední školu leteckou.“

Jindřich: „ Nejvíc se mi líbily letadla, do kterých jsme si mohli sednout a jakože je řídit.“

Maxim: „ Ale nejlepší bylo, když jsme s klukama rozmontovali a přimontovali kolo 410 a odnesl jsem si vlastnoručně vyrobený podstavec na letadlo.“

Natálie: „ Viděli jsme hodně letadel – Matyldu, Milku.“

Šimon: „ Nejlepší pro mě bylo, když jsme mohli vlézt do kabiny letadla, a pak se mi líbilo, když jsme šli do hangárů. Kde byly letadla pro zákazníky a také první vyrobené letadlo.“


Za milé přijetí a bezchybnou organizaci moc děkujeme a těšíme se na další návštěvu, třeba v příštím školním roce.


MB

.