Projekty z fyziky

před 8 roky, 16.5.2016

Proč na vodě těleso plave , potápí se nebo se vznáší, případně ve vzduchu létá, nebo padá k zemi, tak o těchto základních vztazích mezi gravitační a vztlakovou sílou, která působí na těleso, jsme se učili ve fyzice. A protože nás toto téma zaujalo, tak jsme si našli zaujímavé informace na počítači a zpracovali je do projektů o dopravních prostředcích pohybujících se ve vodě i ve vzduchu.