Pythagoriáda

před 8 roky, 18.3.2016

Pythagoriáda patří mezi oblíbené matematické soutěže. Je určena všem žákům 5., 6., 7.a 8. ročníků základních škol a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří mají zájem o matematiku.
Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků. Úlohy této soutěže
vycházejí ze znalostí matematiky odpovídajících ročníků ZŠ a víceletých gymnázií, zúčastnit se této soutěže může každý žák příslušného ročníku - není tedy nutné být matematickým talentem.

Příklady rozvíjí mj. prostorovou představivost či logické uvažování. Soutěž má dvě kola školní a okresní. Informace o konání okresního kola zjistíte u příslušného krajského garanta. Při této soutěži se nepoužívají ani tabulky, ani kalkulačky.


Ve dnech 29. - 31. března proběhnou školní kola matematické soutěže Pythagoriády pro 6. - 8. ročník.

Pravidla soutěže:

1. Účast v soutěži je dobrovolná, zúčastnit se může každý žák příslušného ročníku základní školy, resp. odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia.

2. Zájemci o soutěž se přihlásí u učitele pověřeného vedením školního kola Pythagoriády (zpravidla učitele matematiky), který žákům zadá soutěžní úlohy.

3. Soutěžící řeší 15 úloh. Časový limit na vyřešení úloh je 60 minut. Při řešení úloh NENÍ dovoleno používat tabulky, kalkulačky.

4. Zadání je připraveno pro oboustranný tisk. Soutěžící píší výsledky přímo do zadání, kde jsou vloženy řádky na odpovědi. Je vhodné dát soutěžícím k dispozici volný list papíru pro pomocné výpočty.

5. Za každou správně vyřešenou úlohu získá soutěžící 1 bod.

6.Úspěšným řešitelem školního kola je každý soutěžící, který získá 10 a více bodů.

7. Do okresního kola postupují všichni řešitelé, kteří ve školním kole dosáhli daného počtu bodů.