Ředitelské volno - 2.6.2023

před 10 měsíci, 3.5.2023
Vážení rodiče a žáci.
Tak jak jsme již informovali na třídních schůzkách, vyhlašuji v souladu s § 24 odst. 2 školského zákona na pátek 2.6.2023 pro žáky školy volný den.

Tento den se bude konat v Kunovicích tradiční turnaj v házené a prostory školy, včetně školní jídelny, budou sloužit k ubytování a stravování účastnic turnaje a jejich doprovodu.

Mgr. Ladislav Michek, ředitel školy