Sedmáci na Filipínách

před 7 roky, 18.2.2017Sedmáci „jeli“ na Filipíny

Žáci sedmé třídy jeli podívat se na Filipíny. Jen obrazně řečeno. Děti se seznámily s unikátním multimediálním projektem Planeta Země 3000, letos na téma Filipíny za obry a trpaslíky, a viděly unikátní filipínskou přírodu, zvyky a obyčeje tamních obyvatel.

Pořad žáky plně zaujal, získané poznatky využijí při školní výuce.

Ukázky z pořadu můžete zhlédnout zde: www.planetazeme3000.cz

https://www.youtube.com/watch?v=9ME_Khqwu_E

Mgr. Jarmila Býčková