Školní klub

Název kroužku 

Vedoucí kroužku

Termín


Redakční kroužek

Mgr. Břustková

bude upřesněn dle zájmu a rozvrhů

Divadelní kroužek 

Mgr. Břustková

bude upřesněno dle zájmu a rozvrhů

Keramický kroužek  

Mgr. Mečiarová

úterý

13.45 – 14.45

Keramický kroužek  

Mgr. Janíková

středa 

13.00 – 14.00

Aerobik mladší (kondiční cvičení) 1.–5.třída 

V. Polášková

pondělí

15.00 – 16.00

Aerobik mladší  1.–5.třída 

V. Polášková

pátek

14.30 – 16.00

Aerobik starší (kondiční cvičení) 6.–9.třída 

V. Polášková

pondělí

16.00 – 17.00

Aerobik starší 6.–9.třída 

V. Polášková

pátek

16.00 – 17-30

Kroužek KUCHTĚNÍ

Mgr. Vavříková

Úterý

Florbal – starší chlapci 

Mgr. Vojtík

úterý

16.45 – 17.30

Florbal – starší děvčata 

Mgr. Vojtík

úterý

17.30 – 18.15

Florbal – mladší chlapci 

Mgr. Vojtík

úterý

18.15 – 19.00

Florbal – nejmladší chlapci 

Mgr. Vojtík

středa 

14.30 – 15.15

Florbal – mladší chlapci 

Mgr. Vojtík

středa 

15.15 – 16.00

Volejbal – starší děvčata 

Mgr. Krchňáčková

bude upřesněno dle zájmu a rozvrhů

Cvičení z jazyka českého

Mgr. Břustková

KAŽDÝ 2. Čtvrtek 7.00 - 7.45

Cvičení z matematiky

Mgr. MeČiarová

KAŽDÝ 2. Pátek 7.00 - 7.45

.

Cvičení z Jč a M je určen pro žáky IX. třídy jako příprava na přijímací zkoušky (do dubna 2016).

Kroužky zajišťované externí organizací:

Střelecký kroužek (SSK SBTS Aircraft Kunovice p. Jurásek)  pondělí od 17.30 hodin

v tělocvičně školy


. Informace a přihlášky dostanou žáci v uvedenou dobu v tělocvičně školy.

Odpovědnost za tento kroužek má uvedená externí organizace.


Kroužky ve školní družině:  Tyto kroužky jsou určené pro žáky 1. stupně, přednostně pro žáky docházející do školní družiny. Informace a přihlášky dostanou žáci ve školní družině.

  1. Hravé tvoření (M. Kutálková)                             den a čas bude upřesněn dle zájmu a rozvrhů

  2. Internetový PC kroužek (M. Kutálková)            den a čas bude upřesněn dle zájmu a rozvrhů

  3. Školní klub (Bc. Vlachynská) - v rámci školního klubu mají žáci možnost navštěvovat školní klubovnu, kde mohou trávit svůj volný čas při čekání na odpolední vyučování. Klubovna je vybavena počítači s přístupem na internet, hrami, televizorem s DVD, knížkami, stolním fotbalem apod.

Během školního roku budou otevřeny krátkodobé kurzy, kde se mohou žáci během krátké doby naučit zajímavým technikám – korálkování-výroba šperků, drátkování, malování na hedvábí apod. Do těchto kurzů se budou žáci přihlašovat v průběhu školního roku a budou částečně zpoplatněny - materiál.


Na kroužky se vybírá 50 Kč na pololetí (keramický kroužek 100.-Kč na pololetí).

Tyto finanční prostředky jsou určeny výhradně na materiální zabezpečení těchto kroužků. Činnost kroužků začíná během měsíce října. Budou otevřeny ty kroužky, o které bude dostatečný zájem.