Školní kolo zeměpisné olympiády

před 7 roky, 6.2.2017

Z E M Ě P I S N Á  O L Y M P I Á D A


Dne 31. 1. 2017 se opět uskutečnilo školní kolo celostátní soutěže v zeměpisné olympiádě. Zúčasnilo se celkem 12 žáků ze 7., 8. a 9. třídy.

Zadané úkoly byly obtížné, ale žáci se s nimi velmi dobře vyrovnali. Výsledky budou zveřejněny do týdne.

Vítězové jednotlivých kategorií nás budou reprezentovat na okresním kole, které se uskuteční 21. 2. 2017.

Mgr. Jarmila Býčková