Slavnostní ukončení školního roku 2015/2016

před 8 roky, 1.7.2016


.V poslední červnový den se žáci naší školy ráno setkali v tělocvičně, aby zde slavnostně ukončili školní rok. Po proslovu pana ředitele byli odměněni nejaktivnější a nejúspěšnější žáci, kteří se zúčastnili různých soutěží od olympiád až po sběr papíru. Pak nastoupili žáci IX. třídy, aby si vtipně zavzpomínali na roky strávené ve školních lavicích a rozloučili se se svými učiteli, vychovateli a správními zaměstnanci.

Celá škola se také rozloučila s paní učitelkou Janíkovou, Chvílovou a Mečiarovou, které v tento den ukončili působení na naší škole. Přejeme jim mnoho úspěchů v dalším životě na nových školách a paní učitelce Mečiarové hodně zdraví, elánu a spokojenosti v důchodu.


S přáním příjemně prožitých prázdnin se všichni rozešli do svých tříd, aby z rukou svých třídních učitelů převzali vysvědčení s hodnocením jejich celoroční práce. A pak už hurá - ven ze školy, aby si začali užívat první hodiny zaslouženého volna.