Slavnostní zahájení nového školního roku 2016/2017

před 7 roky, 26.8.2016

Slavnostní zahájení nového školního roku proběhne ve čtvrtek 1. 9. 2016 v 8.00 hodin. Zahájení bude společné pro všechny žáky před budovou školy, u hlavního vchodu do školy.

Po slavnostním zahájení se žáci přesunou do svých tříd, kde se dozví další informace o novém školním roku, dostanou rozvrh hodin a čísla šatních skříněk. Vyučování bude první den ukončeno dřív, žáci odchází domů. Obědy se 1. září vydávají již od 10.30 do 13.00 hodin.

Provoz školní družiny je pro přihlášené žáky zajištěn.

Upřesnění programu pro 1. třídu:

8.00 - společné zahájení nového školního roku se všemi ročníky před budovou školy. Po skončení se žáci s rodiči přesunou do třídy, seznámení prvňáčků se svou třídou, paní učitelkou, bližší informace k provozu apod. Následně kolem cca 9.00 hodin se přesunou do školní družiny, kde proběhne slavnostní otevření nově zrekonstruovaných prostor školní družiny, seznámí se s vychovatelkami, provozem ŠD apod. Všichni žáci, kteří navštěvují školní družinu, se již nyní mohou těšit na nové prostory školní družiny – rozšíření prostor, nové podlahy, osvětlení, výmalba, nový nábytek, hračky apod.

10.00 - tradiční slavnostní setkání prvňáčků obou škol se starostkou města u sochy školáka Boříka (u pošty).


Stravování ve školní jídelně:

Sdělujeme Vám, že všichni žáci, kteří se stravovali ve školní jídelně v minulém školním roce, jsou od 1.9.2016 (nový školní rok) automaticky přihlášeni ke stravování - NEMUSÍTE se tedy přihlašovat.Pokud se chcete od 1.9.2016 na některý z obědů odhlásit, můžete tak učinit osobně, telefonicky (572 549 303) nebo již NYNÍ přes INTERNETOVÉ OBJEDNÁVÁNÍ STRAVY, kde máte možnost změnit i druh stravy.