Spolu hravě o dopravě

před 6 roky, 23.4.2018

Interaktivní pořad pro oba stupně ZŠ vytvořený a realizovaný ve spolupráci s krajským koordinátorem bezpečnosti silničního provozu (BESIP) a odborníkem z oboru speciální pedagogiky.

Jedná se o šedesát minut povídání, praktických ukázek podbarvených tematickými živými hudebními vstupy a scénkami simulujícími nejčastější rizika v běžném silničním provozu i na stále více frekventovaných cyklostezkách. Při jízdě zručnosti a řadě kvízů se mohou děti pomocí speciálních brýlí například samy přesvědčit o vlivu alkoholu, drog a jiných omamných látek na schopnost řidiče reagovat na běžné situace.

Program hrazený z dotace KÚ Zlínského kraje zásadním způsobem přispívá ke zvýšení dopravní gramotnosti nejohroženějších účastníků silničního provozu.